SREMPUT DOO RUMA

U Rumi je 1962. godine osnovano Preduzeće za puteve „Srem“ iz koga se do danas razvio moderan i savremen kolektiv Sremput DOO Ruma, koji je u zadnjih 50 godina izgradio veliki broj objekata putne i železničke infrastrukture na prostorima između Save i Dunava. Osim izgradnje, „Sremput“ tokom zime i leta održava i brine o državnim i lokalnim putevima na teritoriji Srema. Maksimalnim poštovanjem standarda savremenog građevinarstva, od organizacije posla do primene novih tehnologija i kvalitetnih materijala gradi prepoznatljiv poslovni imidž i odgovara najvećim izazovima svoje struke. „Sremput“ ima izuzetno povoljan saobraćajno-geografski položaj zbog toga što se nalazi tri kilometra od mesta ukrštanja autoputa Beograd – Zagreb i magistrale Novi Sad - Ruma – Šabac. Konstantnim praćenjem inovacija u građevinarstvu i tehnologiji i usavršavanjem garantuje pouzdanost, sigurnost i kvalitet u radu.

 

Image

REFERENCE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

LICENCE

410-Odgovorni izvođač radova radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
411-Odgovorni izvođač radova radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje
412-Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje.
414-Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije
415-Odgovorni izvođač radova saobraćajnica
430-Odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
470-Odgovorni izvođač radova saobraćajne signalizacije

Search