Okamion2snovna delatnost preduzeća je izgradnja i održavanje puteva, izgradnja železnica i hidrotehničkih objekata. AD „Sremput“ Ruma poseduje i postrojenja za proizvodnju betona i asfalta, a zaduženo je i za redovno i zimsko održavanje puteva. „Sremput“ raspolaže svom neophodnom tehničko-tehnološkom opremom, vozilima i mehanizacijom za uspešno obavljanje širokog spektra poslova iz građevinske delatnosti. Preduzeće AD „Sremput“ poseduje i asfaltnu bazu, koja se nalazi nadomak Rume, i zadovoljava sve domaće i evropske standarde za očuvanje eko-sistema.

"Sremput" poseduje licence za građenje objekata čije odobrenje za izgradnju izdaje Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstvo odnosno autonomna pokrajna ili opština:

 • I131G2 - radovi na saobraćajnicama na autoputevima, magistralnim i regionalnim putevima i saobraćajnim priključcima na autoputeve, magistralne i regionalne puteve
 • I132G1 - građevikske konstrukcije na putnim objektima (mostovi i tuneli) na autoputevima, magistralnim i regionalnim putevima i saobraćajnim priključcima na autoputeve, magistralne i regionalne puteve
 • 1122000 - projekti građevinskih konstrukcija
 • 1123000 - građevinski projekti za objekte niskogradnje
 • 1126000 - projekti organizacije i tehnologije građenja
 • 1141000 - projekti termotehničkih instalacija
 • 1143000 - projekti gasnih instalacija

AD „Sremput“ Ruma broji više od 250 zaposlenih,  različitih obrazovnih profila. Značajno je napomenuti da se među radnicima sa visokom stručnom spremom, nalazi i 12 diplomiranih inženjera, koji posleduju lične licence i to:

 • 410-Odgovorni izvođač radova radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
 • 411-Odgovorni izvođač radova radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje
 • 412-Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje.
 • 414-Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije
 • 415-Odgovorni izvođač radova saobraćajnica
 • 430-Odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
 • 470-Odgovorni izvođač radova saobraćajne signalizacije

Kanal1024

Search